Sąlygos

Elektroninėje parduotuvėje e-dekupazas.lt galima apsipirkti ir neprisiregistravus, tačiau būtina užpildyti visus su žvaigždute nurodytus laukus.

Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes, pirktas e-dekupazas.lt internetinėje parduotuvėje pranešdamas apie tai pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ .

Tinkamos kokybės prekių grąžinimo sąlygos:

     1. tinkamos kokybės įsigytas prekes galima grąžinti per 7 (septynias) darbo dienas nuo jų pristatymo dienos;

     2. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

     3. prekė turi būti nesugadinta;

     4. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai);

     5. Už siuntimo paslaugas sumoka pirkėjas.

Nekokybiškų prekių grąžinimo sąlygos:

   1. netinkamos kokybės prekes galima grąžinti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo jų pristatymo dienos;

   2. grąžinamos prekės defektai atsirado ne dėl pirkėjo kaltės;

   3. grąžinama prekė yra ne pilnos komplektacijos.

   4. Visais atvejais grąžinant prekę, būtina pateikti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

   5. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami grynais arba pervedami į pirkėjo banko sąskaitą.

   6. Neatitinkantis prekės atspalvis yra nelaikomas kaip prekės nekokybiškumas. Mes neatsakome už nevienodą pirkėjų monitorių spalvinį kolibravimą.

Turime teisę iš anksto nepranešę pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu pirkėjas nesumoka už prekes per tris darbo dienas. Įsipareigojame gerbti pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus. Įsipareigojame pristatyti pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu. Įsipareigojame, dėl svarbių aplinkybių negalėdami pristatyti pirkėjui užsakytos prekės, pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Įsipareigojame grąžinti pirkėjui sumokėtus pinigus per septynias darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (sulūžusi, įplėšta ar kitaip išoriškai pažeista), pirkėjas privalo tai atžymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant e-dekupazas.lt parduotuvės darbuotojui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, esame atleidžiami nuo atsakomybės prieš pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.Tais atvejais, kai priėmus prekes pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, pirkėjas privalo nedelsiant apie tai mus informuoti.Esant nestandartinei siuntai, pirkėjas papildomai informuojamas apie tikslią pristatymo kainą.

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, mes neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

Pirkėjas užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę; prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Patvirtiname, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje e-dekupazas.lt tikslais. Įsipareigojame neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims.